Neukron Ofta® mese – Jedini neuroprotektor sa kliničkim dokazima kao dodatna terapija glaukoma

Neukron Ofta® mese je dijetetski suplement koji se primenjuje kao dodatak ishrani kod pacijenata sa glaukomom otvorenog ugla. Kutija sadrži 30 bočica. U svakoj bočici se nalazi rastvor za oralnu primenu koji sadrži 500 mg citikolina u obliku mononatrijumove soli. Citikolin iz preparata Neukron ofta mese je sintetisan kroz patentirani proces fermentacije koji garantuje visoko kvalitetnu aktivnu supstancu. Ovaj proces je patentiran od strane KYOWA HAKKO BIO, japanske kompanije koja je vodeća za proizvodnju citikolina. Citikolin se primenjuje 1 bočica ujutro. Dobro se podnosi, retko se javljaju mučnina i dijareja. Obaveštenje za dijabetičare: jedna bočica sadrži 3g fruktoze što se podudara sa dnevnim unosom 1/4 jabuke.

Šta je Citikolin?

Citikolin se prirodno proizvodi u našem organizmu. Ako se uzima oralno, on se u crevima razgrađuje na manje molekule koji se lako apsorbuju u krvotok. Iz krvotoka ovi molekuli ulaze u mozak gde se koriste za stvaranje fosfatidilholina. Nervnim ćelijama u našem mozgu je potreban fosfatidilholin da bi pravilno funkcionisao. Pored toga, citikolin može smanjiti proizvodnju slobodnih radikala koji bi inače oštetili nervne ćelije. Citikolin se uopšteno može smatrati neuroprotektivnom supstancom. Može se naći u mesu, jajima… Priroda glaukoma uključuje rano oštećenje unutrašnjih slojeva mrežnjače, što može prethoditi nastanku oštećenja vidnog polja (Parisi et al. 2006), a zatim sledi oštećenje usled transinaptičke degeneracije vidnih puteva mrežnjače a naročito na nivou lateralnog genikulatnog jezgra (Iucel et al. 2003). Glaukom se ne sme smatrati isključivo bolešću koja uključuje strukture oka, već patologiju u kojoj su regije mozga uključene u vid takođe ugrožene.

Mogućnost poboljšanja vidne funkcije kod pacijenata sa glaukomom farmakološki, pomoću citidin-5'-difosfoholina (citikolina) predložena je 1989. (Pecori Giraldi i dr. 1989.). Sličan tretman korišćen je kod različitih poremećaja mozga koji su posledica vaskularnih, traumatičnih ili degenerativnih procesa (Zappia i dr. 1985; Cacabelos i dr. 1996).

Citikolin (egzogeni CDP-holin) je netoksična supstanca koja se dobro podnosi i koja deluje kao posrednik u sintezi fosfatidilholina, glavnog fosfolipida u neuronskoj membrani. To se postiže kroz aktiviranje biosinteze fosfolipida strukturnih membrana. Povećava metabolizam cerebralnih struktura i inhibira razgradnju fosfolipida. Pojačanje sinteze fosfatidilholina može suzbiti apoptozu neurona i pružiti neuro-zaštitu (Grieb & Rejdak 2002). Izveštava se da citikolin ima neuroprotektivni uticaj na neurotoksičnost mrežnjače izazvane kainskom kiselinom (Han et al. 2005.).

Dodatak citikolina može značajno usporiti napredovanje glaukoma, pokazalo je novo istraživanje objavljeno u časopisu Ophthalmologica. Istraživači sa očne klinike bolnice Sao Paolo na Univerzitetu u Milanu proučavali su 41 pacijenta sa progresivnim glaukomom tokom dvogodišnjeg perioda. Pacijenti su primili 500 mg citicolina u oralnom rastvoru dnevno, a na kraju studije učesnici su imali značajan pad brzine napredovanja glaukoma.

U ovoj studiji, istraživači su ciljali na osobe sa primarnim glaukomom otvorenog ugla (POAG), tip povezan sa povećanim očnim pritiskom i gubitkom vidnog polja. Iako naučnici ne mogu zaključiti da sam citikolin usporava napredovanje glaukoma, studija pokazuje da upotreba citikolina kao dodatka antiglaukomatoznim lekovima može imati koristi za zdravlje mozga i očiju. Citikolin takođe može da sačuva memoriju i zaštiti mozak u slučajevima moždanog udara.