O Kompaniji

UNIFARM MEDICOM je veledrogerija koja poštuje etičke i moralne standarde poslovanja, koji su sadržani u našoj viziji i misiji kojima želimo da obezbedimo poverenje i lojalnost kako naših korisnika, tako i naših ino-partnera.

Raspolažemo sa dva savremeno opremljena skladišna prostora, dve hladne komore namenjene čuvanju lekova koji zahtevaju posebni temperaturni režim. Distribucija robe se vrši klimatizovanim vozilima sa opremljenim uređajima za praćenje i očitavanje temperature. Većinu našeg kolektiva čini visoko obrazovani kadar koji je zahvaljujući kontinuiranom usavršavanju i obuci, stručno osposobljen za poslove koje obavlja.

Naša MISIJA je da profesionalnom ponudom usluga u lancu snabdevanja zdravstvenih i farmaceutskih ustanova, uz stručne i motivisane radnike, učinimo kvalitetnijim život i zdravlje naših građana.

Naša VIZIJA je da Unifarm medicom postavljanjem viših ciljeva u oblasti poslovanja, investicije, edukacije, prati potrebe naših svetski renomiranih partnera kao i kupaca, uvodeći nove trendove u poslovanju i prateći duh vremena.

Naši CILJEVI su oduvek bili:

  • za proširenje asortimana lekova i medicinskih sredstava svetski priznatih proizvođača
  • da našim korisnicima pružimo brzu, kvalitetnu i profesionalnu uslugu
  • saradnja i očuvanje dobrih partnerskih odnosa
  • očuvanje kvaliteta leka i medicinskog sredstva smernicama dobre distributivne prakse GDP
  • efikasna distribucija po svim pravilima GDP i željama kupca
  • poštovanje sistema menadžmenta kvaliteta, standardom kvaliteta ISO 9001 (QMS)
  • ISO 27001 (ISMS) i standarda o zaštiti životne sredine ISO 14001.
  • Kontinuirane edukacije i praćenje dostignuća u farmaciji, organizovanje seminara, skupova, webinara, prezentacija, polaganje akreditovanih testova