<  nazad

HÜBNER Naturarzneimittel GmbH

Sa snagom prirode i farmaceutskom preciznošću

Kontakt Celerit® Plus
dr Ivana Radovanović
T: (+381) 11 3168 206
F: (+381) 11 2612 292
e-mail : ivana.radovanovic@unifarm-medicom.rs

Postulat firme HÜBNER Naturarzneimittel GmbH:
priroda je uvek bila najveće dobro čoveka. Mi živimo sa njom, u njoj i kroz nju. Zbog toga to posmatramo kao našu dužnost, da snagu prirode iskoristimo za zdravlje ljudi.

Firma HÜBNER Naturarzneimittel GmbH je poslovala do 01. Oktobra 2011. godine pod nazivom MEDOPHARM Arzneimittel GmbH & Co. KG. ( društvo sa ograničenom odgovornošću i komanditno društvo). To je kompanija srednje veličine osnovana 1932. godine u Minhenu.

Moto firme je "Kvalitet je naša potvrda".

Prilikom razvoja, proizvodnje i skladištenja proizvoda, HÜBNER poštuje i pridržava se najstrožijih pravila i organizuje proizvodnju u skladu sa zahtevima primenljivosti i EU GMP smernicama (Good Manufacturing Practice - Dobra proizvođačka praksa) i time ispunjava najviše zahteve koje je sam sebi postavio.

Do izražaja dolazi beskompromisni fokus na poštovanje kvaliteta prema usvojenim standardima kvaliteta i Bio-organskim sertifikatom (proizvodi dobijeni od sertifikovane organske poljoprivrede).

HÜBNER Naturarzneimittel GmbH je implementirao i sertifikovanom sisteme upravljanja kvalitetom (QMS) za podsticanje i ispunjavanje strategijskih i operativnih ciljeva.
Kontinuirano unapređenje kvaliteta je osnov za dalji razvoj kompanije. Politika kvaliteta HÜBNER Naturarzneimittel GmbH je u samom centru korporativne politike.

HÜBNER Naturarzneimittel GmbH posluje po procesno orijentisanom i integralnom menadžment sistemu koji pored zahteva kupaca ispunjava sve zahteve ISO 9001, ISO 13485, EG-Direktiva 93/42/EWG (Direktiva Medicinskih proizvoda), EU-Direktiva 2003/94/EG (GMP Direktiva) tj. ispunjavanje zahteva propisa za važeća medicinska sredstva, medicinske proizvode, kozmetiku, životne namirnice kao i propisa za zaštitu radne i životne sredine.

proizvođač